Two Nudes, Kimono, Navajo Blanket

1997 Two Nudes

Two Nudes, Kimono, Navajo Blanket, 1997

Oil on Canvas
36" x 48"